Thông báo!!!!

Thông báo!!!!

Thời gian vừa qua do số lượng người dùng tăng đột biến dẫn đến hệ thống Sever bị Lag (quá tải) 1 số đơn hàng bị cập nhật muộn và lâu, chúng tôi đã tiến hành nâng cấp sever mới và sẽ tự động cập nhật lại tất các các đơn hàng cũ của quý khách, mong quý khách thông cảm và yên tâm sử dụng dịch vụ nha!